لوگوی مطب دکتر جعفری
  • 22 آبان 1397

جراحی جابجایی ریشه دندان نیش و اصلاح لثه و بازسازی طول تاج دندان نیش و متعاقب آن طراحی بریج زیرکونیا

× هر سوالی داری بپرس